OXFORD İŞLETME GRUPLARI ELKİTABI

Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino ve James R. Lincoln’ün derlediği “Oxford İşletme Grupları Elkitabı”, Koç Üniversitesi Yayınları’ndan (KÜY) çıktı. Bu derleme, işletme gruplarının gelişimini, stratejilerini ve kurumsal yönetimlerini irdelemeye yönelik kapsamlı ilk çalışma niteliğinde. 

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), kimi zaman ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak eleştiri konusu olsa da, birçok ülkenin ekonomisinde önemli bir role sahip. Taşıdıkları bu öneme rağmen yeterince incelendikleri pek söylenemez. Diğer bir deyişle Oxford İşletme Grupları Elkitabı, söz konusu işletme gruplarının gelişimini, stratejilerini ve kurumsal yönetimlerini irdelemeye yönelik kapsamlı ilk çalışma niteliğinde. 

Sadece akademisyenler için değil, şirket yöneticileri ve politikacılar için de son derece önemli olan bu çalışma, işletme gruplarının büyük şirketler kesiminin çekirdeğini oluşturduğu Türkiye ekonomisi ile birlikte birçok yükselen piyasaya odaklanıyor. Bir yandan Güney Kore, Hindistan, Arjantin, Meksika ve İsrail gibi ülkelerdeki işletme grupları hakkında analitik ve tarihsel verilere dayanan ampirik incelemelere yer veriyor, diğer yandan da farklı örnekleri karşılaştırıp bu ülkelerin küresel bağlama nasıl oturduklarına yönelik teorik bir çerçeve sunuyor.

“Elinizdeki kitap, üç ayrı kısımda sunulan on bir bölümden oluşmaktadır. Birinci Kısım, kuramsal, karşılaştırmalı ve tarihsel çerçevede işletme gruplarının doğuşu, gelişimi ve sonuçlarına yönelik genel bir çerçeve sunmaktadır. İkinci Kısım ise belirli bir ülkeye özgü işletme grubu örgütlenmesini ve davranışlarını analiz etmektedir. Bu bölümleri kaleme alan yazarlar, söz konusu ulusların koşullarına özgü ekonomik, politik ve sosyokültürel koşulların işletme gruplarına kök salmak için ne ölçüde ve nasıl zemin sunduğu, işletme gruplarının benimsediği teşkilat biçimleri ve izledikleri yollar, yerel ve uluslararası kuruluşlarla kaynaşmalarını nasıl kısıtladığı ve yönlendirdiği üzerinde durmaktadır. (…) Ulusa özgü vaka incelemelerinin ardından gelen Üçüncü Kısım, uluslararası çerçevede işletme gruplarına yönelik bir dizi kuramsal ve karşılaştırmalı inceleme sunmaktadır. Bu kısımdaki bölümler, bu geniş temel konuya göre düzenlenmiştir. Bunlar, işletme gruplarına yönelik iktisadi analizi sunmaktadır.”

Künye Bilgisi:

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

Derleyenler: Aslı M. Çolpan,
 Takashi Hikino, James R. Lincoln 

Çeviren: Yasin Emre Kara

Yayın tarihi: Nisan 2021

ISBN: 978-605-7685-77-3

Barkod: 9786057685773

Ürün Sırası: 250

Ana Kategori: İşletme, Ekonomi 

Ebat: 16,5 x 24 cm

Sayfa sayısı: 400

Kapak Türü: Karton Kapak

Ayrıca Kontrol Et

Prof. Dr. Gökçen Orhan’ın kaleminden umut dolu bir hikâye

Yeni bir kalp? Peki kendi kalbim nerede? Beni yarı yolda bırakan, artık vücuduma yetmeyen kalbim… …